همکاری با ما

ورود / ثبت نام

ورود / ثبت نام

120 ثانیه تا ارسال مجدد کد

ارسال مجدد کد

اطلاعات شخصی

IR
0%
انصراف

قوانین و مقررات بیمه نشان

قرارداد بازاریاب ماده 1 : طرفین قرارداد الف: وب سایت بیمه نشان به نمایندگی فردین خدابخشی به نشانی : شهرری، دولت آباد، بلوار بروجردی، مجتمع سپاهان، ورودی 4، پلاک 18 که من بعد بیمه نشان نامیده می شود از یک طرف و طرف دیگر قرارداد شخص حقیقی یا حقوقی است که در وب سایت بیمه نشان و در منوی همکاری با ما، با وارد کردن مشخصات خود ثبت نام می کند که من بعد در این قرارداد بازاریاب نامیده می شود. تبصره: کلیه اطلاعات شخصی اعم از نام و نام خانوادگی، کدملی، نشانی و سایر اطلاعات ثبت شده در وب سایت بیمه نشان و مدارک ارسال شده در زمان ثبت نام و بعد از آن، مورد تائید، بازاریاب می باشد و مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده بازاریاب می باشد.
ماده 2 : موضوع قرارداد حق استفاده و بهره برداری منحصرا از نرم افزار و وب سایت بیمه نشان جهت بازاریابی و فروش بیمه نامه هایی که بر روی سایت بیمه نشان در حال عرضه است در حدود توافق و چهارچوب قوانین بیمه و بیمه نشان. تبصره : موضوع قرارداد صرفا انجام اقدامات بازاریابی و تهیه مقدمات فروش بیمه نامه است و صدور و امضا بیمه نامه در اختیار بازاریاب نیست.
ماده 3 : مبلغ قرارداد میزان حق الزحمه بازاریاب به شرح مندرج در وب سایت بیمه نشان می باشد که محاسبه آن نسبت به اصل مبلغ حق بیمه ( بدون مالیات و عوارض ارزش افزوده و سهم صندوق خسارتهای بدنی ) خواهد بود.
ماده 4 : تعهدات و وظایف بازاریاب 4-1: مراجعه به مشتریان برای فروش بیمه نامه و دادن توضیحات کافی ، درست و بدون اغراق به مشتریان، راهنمایی کردن مشتریان برای تکمیل فرم پرسشنامه و تحویل فرم پرسشنامه به بیمه نشان.
4-2 : بازاریاب می بایست شماره حساب مندرج در وب سایت بیمه نشان ( متعلق به آقای فردین خدابخشی) را برای پرداخت حق بیمه به مشتریان ارائه کند. در صورت توافق میان مشتری و بازاریاب برای واریز حق بیمه به حساب بازاریاب و یا وصول وجه نقد از مشتری توسط بازاریاب، بازاریاب می بایست حق بیمه را فورا به حساب مندرج در وب سایت بیمه نشان متعلق به آقای فردین خدابخشی واریز نماید.
4-3 : بازاریاب حق دریافت هیچگونه مبلغی مازاد بر حق بیمه را از مشتری، به نام حق مشاوره یا ... ندارد، در صورت دریافت چنین وجوهی کلیه مسئولیتها بر عهده بازاریاب می باشد و بیمه نشان هیچگونه مسئولیتی در مورد دریافت وجه مازاد ندارد.
4-4 : بازاریاب می بایست کلیه اطلاعات مشتریان را محرمانه تلقی کند و از افشا و هر گونه استفاده دیگر از این اطلاعات خودداری کند. در غیر این صورت کلیه مسئولیتها به عهده بازاریاب خواهد بود و بیمه نشان در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
4-5: در صورت فروش بیمه نامه به صورت اقساطی، بازاریاب می بایست چکهای صیادی دریافتی از مشتری را حداکثر ظرف 10 روز به بیمه نشان تحویل دهد. در صورت عدم تحویل چکها به بیمه نشان، بیمه نشان از تحویل بیمه نامه به مشتری خودداری نموده و نسبت به ابطال بیمه نامه اقدام می نماید. همه عواقب ناشی از ابطال بیمه نامه بر عهده بازاریاب می باشد.
تبصره : در صورت مفقود شدن یا مخدوش شدن چک های مشتری توسط بازاریاب، بازاریاب موظف به انجام اقدامات لازم برای مسدود و باطل کردن چکهای مفقود یا مخدوش شده و جایگزینی چکهای جدید می باشد. 4-6 : بازاریاب تائید و اقرار می کند که هیچگونه رابطه استخدامی و کاری مشمول قانون کار با بیمه نشان نداشته و ندارد و بازاریاب صرفا استفاده کننده از خدماتی است که در وب سایت بیمه نشان ارائه می گردد. بازاریاب مبلغ حق الزحمه (کارمزد) بیمه نامه های صادر شده و ارائه شده توسط خود را مطابق ماده 3 این قرارداد از جانب بیمه نشان دریافت می کند و دیگر هیچگونه حقی درباره این قرارداد نخواهد داشت.
4-7: در صورتی که عدم انجام تعهدات بازاریاب نسبت به بیمه گذار موجب الزام از طریق مراجع اعم از قضایی و اداری و اشخاص ذیصلاح به پرداخت وجهی تحت هر عنوان اعم از جزای نقدی یا خسارت به هر عنوان به اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی و خصوصی و دولتی گردد ، بازاریاب متعهد و ملتزم می باشد کلیه وجوه مذکور را به اشخاص فوق الذکر پرداخت نماید. از این لحاظ بیمه نشان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

4-8: بازاریاب با مطالعه کامل قوانین و مقررات وب سایت بیمه نشان اقرار می نماید که از کلیه مقررات و شرایط و قوانین آگاهی داشته و امضای الکترونیکی این قرارداد به منزله آگاهی از این شرایط و قوانین می باشد. این قوانین ممکن است با گذر زمان تغییر کند، استفاده مستمر بازاریاب از وب سایت بیمه نشان به منزله آگاهی کامل بازاریاب از شرایط و قوانین جدید می باشد.
4-9: ثبت نام در بخش همکاری با ما در وب سایت بیمه نشان تنها برای افرادی که دارای 18 سال تمام و دارای اهلیت قانونی باشند مجاز است. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده و مدارک ارسال شده در زمان ثبت نام در قسمت همکاری با ما در وب سایت بیمه نشان به عهده بازاریاب است.
4-10 مسئولیت همه درخواستها و پیامهایی که از حساب کاربری بازاریاب برای بیمه نشان ارسال می شود و همچنین مسئولیت همه فعالیتهایی که در حساب کاربری بازاریاب صورت میگیرد به عهده شخص بازاریاب است و بازاریاب نسبت به آگاهی از این موضوع اقرار می نماید. هر گونه ادعایی مبنی بر انکار یا تردید یا جعل پیام های ارسال شده از طرف بازاریاب مردود و غیر قابل استماع می باشد.
4-11 : بازاریاب حق واگذاری و فروش حساب کاربری خود به شخص دیگری را ندارد. در صورت واگذاری و فروش حساب کاربری به شخص دیگر، هیچگونه مسئولیتی متوجه بیمه نشان نیست و بیمه نشان حق مسدود نمودن حساب کاربری بازاریاب را دارد.
4-12 : بازاریاب متعهد می شود که هیچگونه فعالیتی بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، شرع و عرف انجام ندهد. همچنین تعهد می نماید به کلیه هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و شغلی پایبند باشد.
4-13 : مطابق با قوانین و آئین نامه های بیمه مرکزی، چنانچه کارمزد بیمه نامه ها کاهش یا افزایش یابد، به همان نسبت کارمزد بازاریاب کاهش یا افزایش خواهد یافت.
ماده 5: تعهدات بیمه نشان
5-1 بیمه نشان تعهد می نماید در صورت تمدید بیمه نامه هایی که از جانب بازاریاب به بیمه نشان ارائه شده اند، کارمزد بیمه نامه های تمدیدی را نیز به حساب بازاریاب واریز نماید.
5-2 بیمه نشان تعهد می نماید در صورت بروز اشکال در وب سایت بیمه نشان در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع این اشکالات اقدام نماید.
5-3 بیمه نشان تعهد می نماید آموزشهای مورد نیاز برای آشنایی کاملتر بازاریابان نسبت به انواع بیمه نامه را رایگان در وب سایت بیمه نشان قرار دهد.
5-4 بیمه نشان متعهد می شود اگر مشتری بازاریاب، نسبت به خرید دیگری از بیمه نشان اقدام نمود، کارمزد آن بیمه نامه را نیز به حساب بازاریاب واریز نماید.
ماده 6: مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ قبول آن توسط بازاریاب در سامانه بیمه نشان معتبر و لازم الاجرا می باشد ، مگر در صورت : 1) اعلام و ارسال درخواست کتبی فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین 2) غیرفعال نمودن حساب کاربر توسط بیمه نشان
ماده 7: خاتمه قرارداد
7-1 :خاتمه مدت قرار داد: قرار داد بلافاصله پس از اعمال هر یک از شرایط مندرج در ماده 6 این قرارداد خاتمه می یابد.
7-2: در صورت عدول بازاریاب از تعهدات ذکر شده در ماده 4 این قرارداد بیمه نشان حق دارد به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد و مسدود نمودن حساب کاربری بازاریاب نماید.
7-3: درصورت عمل نکردن هریک از طرفین به تعهدات یا عدم تبعیت از قانون حق فسخ قرارداد برای طرفین محفوظ است.
ماده 8: تصدیقات قراردادی
بازاریاب در کمال صحت عقل و اراده اقرار می نماید واجد کلیه شرایط قانونی و قراردادی جهت استفاده از خدمات بیمه نشان می باشد و همچنین اقرار می نماید کلیه اظهارات ، اعلامات ، تاییدیه ها ، محتویات و مندرجات این قرارداد و اطلاعات اعلامی و مدارک ارائه شده به بیمه نشان و هر آنچه که درآینده اعلام و ارائه می گردد منطبق با واقع و حقیقت می باشد.
ماده 9: حوادث غیرقابل پیش بینی
9-1: درصورت بروز هرگونه حادثه خارجی از جمله بلایای طبیعی که غیرقابل پیش بینی و رفع برای طرفین باشد و مانع از اجرای موقتی یا دائمی تعهدات طرفین گردد ، انجام تعهدات طرفین تا رفع آن معلق خواهد شد. در صورتی که اجرای تعهدات قراردادی بعد از تعلیق به جهت طولانی بودن یا از بین رفتن امکانات میسر نگردد ، قرارداد با توافق طرفین فسخ خواهد شد.
9-2: در صورتی بروز برخی حوادث که مانع از اجرای تعهدات بیمه نشان شود از جمله قطع شدن سرویس های اینترنتی ، تصمیمات لازم الاجرای مراجع ذیصلاح همچون بیمه مرکزی یا بیمه پاسارگاد و موارد فنی ، بیمه نشان تا رفع آن متعهد به اجرای قرارداد نیست .
ماده 10: توافق از راه دور
10-1: طرفین توافق می نمایند جهت مبادله ی آسان اطلاعات ،کلیه تغییرات و الحاقیه های قرار داد حاضر اعم از زمان قرارداد، اعمال حق فسخ و ارسال اخطاریه و ابلاغیه های مربوط به بیمه نشان ، از طریق وب سایت بیمه نشان به عمل آید و بازاریاب ضمن اقرار به علم و اطلاع از شرط و روند اجرایی آن ، موافقت خود را نسبت به شرایط مذکور اعلام می دارد.
10-2: بازاریاب با امضا الکترونیکی قرارداد قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق نرم افزار الکترونیکی اعلام می نماید.
ماده 11: سایر شرایط
11-1: اصلاح و تغییر این قرارداد فقط با توافق کتبی بازاریاب با بیمه نشان امکان پذیر است .
ماده 12: اقامتگاه قانونی طرفین
نشانی اعلام شده ازسوی بیمه نشان و بازاریاب مندرج در وبسایت بیمه نشان، اقامتگاه قانونی تلقی و کلیه مکاتبات ارسالی از سوی هر یک از طرفین یا مراجع قانونی به نشانی مذکور ابلاغ شده محسوب می شود مگر اینکه طرفین قبلا تغییر نشانی را کتبا به یکدیگر اطلاع داده باشند .
ماده 13: نسخ قرارداد
این قرارداد در13 ماده تنظیم و به اطلاع و پذیرش طرفین رسیده است و هر دو طرف ملتزم به مفاد و تعهدات آن می باشند
.

اطلاعات شخصی

IR
0%
انصراف

قوانین و مقررات بیمه نشان

قرارداد بازاریاب ماده 1 : طرفین قرارداد الف: وب سایت بیمه نشان به نمایندگی فردین خدابخشی به نشانی : شهرری، دولت آباد، بلوار بروجردی، مجتمع سپاهان، ورودی 4، پلاک 18 که من بعد بیمه نشان نامیده می شود از یک طرف و طرف دیگر قرارداد شخص حقیقی یا حقوقی است که در وب سایت بیمه نشان و در منوی همکاری با ما، با وارد کردن مشخصات خود ثبت نام می کند که من بعد در این قرارداد بازاریاب نامیده می شود. تبصره: کلیه اطلاعات شخصی اعم از نام و نام خانوادگی، کدملی، نشانی و سایر اطلاعات ثبت شده در وب سایت بیمه نشان و مدارک ارسال شده در زمان ثبت نام و بعد از آن، مورد تائید، بازاریاب می باشد و مسئولیت صحت این اطلاعات بر عهده بازاریاب می باشد.
ماده 2 : موضوع قرارداد حق استفاده و بهره برداری منحصرا از نرم افزار و وب سایت بیمه نشان جهت بازاریابی و فروش بیمه نامه هایی که بر روی سایت بیمه نشان در حال عرضه است در حدود توافق و چهارچوب قوانین بیمه و بیمه نشان. تبصره : موضوع قرارداد صرفا انجام اقدامات بازاریابی و تهیه مقدمات فروش بیمه نامه است و صدور و امضا بیمه نامه در اختیار بازاریاب نیست.
ماده 3 : مبلغ قرارداد میزان حق الزحمه بازاریاب به شرح مندرج در وب سایت بیمه نشان می باشد که محاسبه آن نسبت به اصل مبلغ حق بیمه ( بدون مالیات و عوارض ارزش افزوده و سهم صندوق خسارتهای بدنی ) خواهد بود.
ماده 4 : تعهدات و وظایف بازاریاب 4-1: مراجعه به مشتریان برای فروش بیمه نامه و دادن توضیحات کافی ، درست و بدون اغراق به مشتریان، راهنمایی کردن مشتریان برای تکمیل فرم پرسشنامه و تحویل فرم پرسشنامه به بیمه نشان.
4-2 : بازاریاب می بایست شماره حساب مندرج در وب سایت بیمه نشان ( متعلق به آقای فردین خدابخشی) را برای پرداخت حق بیمه به مشتریان ارائه کند. در صورت توافق میان مشتری و بازاریاب برای واریز حق بیمه به حساب بازاریاب و یا وصول وجه نقد از مشتری توسط بازاریاب، بازاریاب می بایست حق بیمه را فورا به حساب مندرج در وب سایت بیمه نشان متعلق به آقای فردین خدابخشی واریز نماید.
4-3 : بازاریاب حق دریافت هیچگونه مبلغی مازاد بر حق بیمه را از مشتری، به نام حق مشاوره یا ... ندارد، در صورت دریافت چنین وجوهی کلیه مسئولیتها بر عهده بازاریاب می باشد و بیمه نشان هیچگونه مسئولیتی در مورد دریافت وجه مازاد ندارد.
4-4 : بازاریاب می بایست کلیه اطلاعات مشتریان را محرمانه تلقی کند و از افشا و هر گونه استفاده دیگر از این اطلاعات خودداری کند. در غیر این صورت کلیه مسئولیتها به عهده بازاریاب خواهد بود و بیمه نشان در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
4-5: در صورت فروش بیمه نامه به صورت اقساطی، بازاریاب می بایست چکهای صیادی دریافتی از مشتری را حداکثر ظرف 10 روز به بیمه نشان تحویل دهد. در صورت عدم تحویل چکها به بیمه نشان، بیمه نشان از تحویل بیمه نامه به مشتری خودداری نموده و نسبت به ابطال بیمه نامه اقدام می نماید. همه عواقب ناشی از ابطال بیمه نامه بر عهده بازاریاب می باشد.
تبصره : در صورت مفقود شدن یا مخدوش شدن چک های مشتری توسط بازاریاب، بازاریاب موظف به انجام اقدامات لازم برای مسدود و باطل کردن چکهای مفقود یا مخدوش شده و جایگزینی چکهای جدید می باشد. 4-6 : بازاریاب تائید و اقرار می کند که هیچگونه رابطه استخدامی و کاری مشمول قانون کار با بیمه نشان نداشته و ندارد و بازاریاب صرفا استفاده کننده از خدماتی است که در وب سایت بیمه نشان ارائه می گردد. بازاریاب مبلغ حق الزحمه (کارمزد) بیمه نامه های صادر شده و ارائه شده توسط خود را مطابق ماده 3 این قرارداد از جانب بیمه نشان دریافت می کند و دیگر هیچگونه حقی درباره این قرارداد نخواهد داشت.
4-7: در صورتی که عدم انجام تعهدات بازاریاب نسبت به بیمه گذار موجب الزام از طریق مراجع اعم از قضایی و اداری و اشخاص ذیصلاح به پرداخت وجهی تحت هر عنوان اعم از جزای نقدی یا خسارت به هر عنوان به اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی و خصوصی و دولتی گردد ، بازاریاب متعهد و ملتزم می باشد کلیه وجوه مذکور را به اشخاص فوق الذکر پرداخت نماید. از این لحاظ بیمه نشان هیچگونه مسئولیتی ندارد.

4-8: بازاریاب با مطالعه کامل قوانین و مقررات وب سایت بیمه نشان اقرار می نماید که از کلیه مقررات و شرایط و قوانین آگاهی داشته و امضای الکترونیکی این قرارداد به منزله آگاهی از این شرایط و قوانین می باشد. این قوانین ممکن است با گذر زمان تغییر کند، استفاده مستمر بازاریاب از وب سایت بیمه نشان به منزله آگاهی کامل بازاریاب از شرایط و قوانین جدید می باشد.
4-9: ثبت نام در بخش همکاری با ما در وب سایت بیمه نشان تنها برای افرادی که دارای 18 سال تمام و دارای اهلیت قانونی باشند مجاز است. مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده و مدارک ارسال شده در زمان ثبت نام در قسمت همکاری با ما در وب سایت بیمه نشان به عهده بازاریاب است.
4-10 مسئولیت همه درخواستها و پیامهایی که از حساب کاربری بازاریاب برای بیمه نشان ارسال می شود و همچنین مسئولیت همه فعالیتهایی که در حساب کاربری بازاریاب صورت میگیرد به عهده شخص بازاریاب است و بازاریاب نسبت به آگاهی از این موضوع اقرار می نماید. هر گونه ادعایی مبنی بر انکار یا تردید یا جعل پیام های ارسال شده از طرف بازاریاب مردود و غیر قابل استماع می باشد.
4-11 : بازاریاب حق واگذاری و فروش حساب کاربری خود به شخص دیگری را ندارد. در صورت واگذاری و فروش حساب کاربری به شخص دیگر، هیچگونه مسئولیتی متوجه بیمه نشان نیست و بیمه نشان حق مسدود نمودن حساب کاربری بازاریاب را دارد.
4-12 : بازاریاب متعهد می شود که هیچگونه فعالیتی بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، شرع و عرف انجام ندهد. همچنین تعهد می نماید به کلیه هنجارهای اجتماعی، اخلاقی و شغلی پایبند باشد.
4-13 : مطابق با قوانین و آئین نامه های بیمه مرکزی، چنانچه کارمزد بیمه نامه ها کاهش یا افزایش یابد، به همان نسبت کارمزد بازاریاب کاهش یا افزایش خواهد یافت.
ماده 5: تعهدات بیمه نشان
5-1 بیمه نشان تعهد می نماید در صورت تمدید بیمه نامه هایی که از جانب بازاریاب به بیمه نشان ارائه شده اند، کارمزد بیمه نامه های تمدیدی را نیز به حساب بازاریاب واریز نماید.
5-2 بیمه نشان تعهد می نماید در صورت بروز اشکال در وب سایت بیمه نشان در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع این اشکالات اقدام نماید.
5-3 بیمه نشان تعهد می نماید آموزشهای مورد نیاز برای آشنایی کاملتر بازاریابان نسبت به انواع بیمه نامه را رایگان در وب سایت بیمه نشان قرار دهد.
5-4 بیمه نشان متعهد می شود اگر مشتری بازاریاب، نسبت به خرید دیگری از بیمه نشان اقدام نمود، کارمزد آن بیمه نامه را نیز به حساب بازاریاب واریز نماید.
ماده 6: مدت قرارداد
این قرارداد از تاریخ قبول آن توسط بازاریاب در سامانه بیمه نشان معتبر و لازم الاجرا می باشد ، مگر در صورت : 1) اعلام و ارسال درخواست کتبی فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین 2) غیرفعال نمودن حساب کاربر توسط بیمه نشان
ماده 7: خاتمه قرارداد
7-1 :خاتمه مدت قرار داد: قرار داد بلافاصله پس از اعمال هر یک از شرایط مندرج در ماده 6 این قرارداد خاتمه می یابد.
7-2: در صورت عدول بازاریاب از تعهدات ذکر شده در ماده 4 این قرارداد بیمه نشان حق دارد به صورت یکطرفه اقدام به فسخ قرارداد و مسدود نمودن حساب کاربری بازاریاب نماید.
7-3: درصورت عمل نکردن هریک از طرفین به تعهدات یا عدم تبعیت از قانون حق فسخ قرارداد برای طرفین محفوظ است.
ماده 8: تصدیقات قراردادی
بازاریاب در کمال صحت عقل و اراده اقرار می نماید واجد کلیه شرایط قانونی و قراردادی جهت استفاده از خدمات بیمه نشان می باشد و همچنین اقرار می نماید کلیه اظهارات ، اعلامات ، تاییدیه ها ، محتویات و مندرجات این قرارداد و اطلاعات اعلامی و مدارک ارائه شده به بیمه نشان و هر آنچه که درآینده اعلام و ارائه می گردد منطبق با واقع و حقیقت می باشد.
ماده 9: حوادث غیرقابل پیش بینی
9-1: درصورت بروز هرگونه حادثه خارجی از جمله بلایای طبیعی که غیرقابل پیش بینی و رفع برای طرفین باشد و مانع از اجرای موقتی یا دائمی تعهدات طرفین گردد ، انجام تعهدات طرفین تا رفع آن معلق خواهد شد. در صورتی که اجرای تعهدات قراردادی بعد از تعلیق به جهت طولانی بودن یا از بین رفتن امکانات میسر نگردد ، قرارداد با توافق طرفین فسخ خواهد شد.
9-2: در صورتی بروز برخی حوادث که مانع از اجرای تعهدات بیمه نشان شود از جمله قطع شدن سرویس های اینترنتی ، تصمیمات لازم الاجرای مراجع ذیصلاح همچون بیمه مرکزی یا بیمه پاسارگاد و موارد فنی ، بیمه نشان تا رفع آن متعهد به اجرای قرارداد نیست .
ماده 10: توافق از راه دور
10-1: طرفین توافق می نمایند جهت مبادله ی آسان اطلاعات ،کلیه تغییرات و الحاقیه های قرار داد حاضر اعم از زمان قرارداد، اعمال حق فسخ و ارسال اخطاریه و ابلاغیه های مربوط به بیمه نشان ، از طریق وب سایت بیمه نشان به عمل آید و بازاریاب ضمن اقرار به علم و اطلاع از شرط و روند اجرایی آن ، موافقت خود را نسبت به شرایط مذکور اعلام می دارد.
10-2: بازاریاب با امضا الکترونیکی قرارداد قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق نرم افزار الکترونیکی اعلام می نماید.
ماده 11: سایر شرایط
11-1: اصلاح و تغییر این قرارداد فقط با توافق کتبی بازاریاب با بیمه نشان امکان پذیر است .
ماده 12: اقامتگاه قانونی طرفین
نشانی اعلام شده ازسوی بیمه نشان و بازاریاب مندرج در وبسایت بیمه نشان، اقامتگاه قانونی تلقی و کلیه مکاتبات ارسالی از سوی هر یک از طرفین یا مراجع قانونی به نشانی مذکور ابلاغ شده محسوب می شود مگر اینکه طرفین قبلا تغییر نشانی را کتبا به یکدیگر اطلاع داده باشند .
ماده 13: نسخ قرارداد
این قرارداد در13 ماده تنظیم و به اطلاع و پذیرش طرفین رسیده است و هر دو طرف ملتزم به مفاد و تعهدات آن می باشند
.