بیمه پاسارگاد
نمایندگی فردین خدابخشی ( کد2410 )
تلفن: 33632007-021

بیمه عمر و تامین آتیه

انواع فایل های مجاز : pdf, txt, jpg, png, gif حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

0%

بیمه عمر پاسارگاد بیشترین خواهان و استقبال را نسبت به سایر شرکتهای بیمه  دارا می باشد. علت این امر پوشش های کامل و متنوع بیمه عمر پاسارگاد می باشد. شما با تکمیل فرم بالا می توانید نسبت به خرید بیمه عمر پاسارگاد اقدام کنید.
بیمه عمر با اسامی مختلف در کشور ما همچون بیمه عمر و تامین آتیه، بیمه عمر و پس انداز، بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر و بازنشستگی، بیمه عمر زنان خانه دار، بیمه عمر و جهیزیه و .... معرفی شده است. همه این اسامی در واقع یک نوع بیمه نامه با شرایط متفاوت می باشند.

بیمه عمر پاسارگاد چیست؟

در بیمه عمر پاسارگاد بیمه گذار مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کند. این حق بیمه ها در طی چندین سال پس انداز می شود و در نهایت مجموع مبالغ پرداختی، بعلاوه سود آن به بیمه گذار به صورت مستمری یا یکجا برگردانده می شود.
بیمه عمر به عبارتی تنها بیمه رایگان در کشور ما می باشد. وقتی خودروی خود را بیمه شخص ثالث یا بیمه بدنه می کنیم، مبلغی را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنیم. این مبلغ چه تصادف کنیم چه تصادفی نداشته باشیم در پایان بیمه شخص ثالث یا بدنه به ما پس داده نمی شود.
اگر برای خرید بیمه آتش سوزی یا مسئولیت یا هر نوع بیمه نامه دیگر اقدام کنیم. مبلغی را که پرداخت کرده ایم به ما پس داده نمی شود.
بیمه عمر تنها بیمه نامه ایست که علاوه بر اینکه تحت پوشش هستیم، مبلغ واریزی ما نیز پس از چند سال به همراه سود به ما عودت داده می شود.

اصطلاحات بیمه عمر:

بیمه گذار :

کسی که در بیمه عمر پول (حق بیمه ) را پرداخت می کند، بیمه گذار نامیده می شود. 

بیمه شده :

کسی که تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و اگر اتفاقی برای او بیافتد، شرکت بیمه گر موظف به پرداخت غرامت است، بیمه شده نامیده می شود.

استفاده کننده از سرمایه فوت: 

 اگربیمه شده فوت کند، غرامت ناشی از فوت بیمه شده به کسی که نام او در بیمه نامه قید شده است پرداخت می شود، این شخص استفاده کننده از سرمایه فوت نامیده می شود. استفاده کننده از سرمایه فوت می تواند چند نفر باشد. استفاده کنندگان می بایست نسبت خانوادگی با بیمه شده داشته باشند.

مثال:
 اگر آقای الف همسرش را بیمه عمر کند و فرزندش را به عنوان وارث معرفی کند. آقای الف که پول بیمه را واریز می کند بیمه گذار نامیده میشود. همسرش که تحت پوشش بیمه قرار گرفته است بیمه شده نامیده می شود. فرزند آقای الف که در صورت فوت مادرش ( همسر آقای الف ) غرامت را دریافت می کند استفاده کننده از سرمایه فوت نامیده میشود. 
مثال:
اگر آقای الف خودش را بیمه عمر کند و همسرش را به عنوان وارث معرفی کند. خودش چون پول بیمه را پرداخت میکند بیمه گذار است و هم چنین چون خودش را بیمه کرده است پس بیمه شده هم هست.
همسرش چون در صورت فوت آقای الف، غرامت فوت او را دریافت می کند، استفاده کننده از سرمایه فوت می باشد.

حق بیمه :

مبلغی است که بیمه گذار به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه یا یکجا به شرکت بیمه پرداخت می کند.

سرمایه بیمه عمر :

این سرمایه از حاصلضرب حق بیمه پرداختی ماهانه  در ضریب سرمایه بیمه عمر بدست می آید.
ضرایب سرمایه بیمه عمر 150، 180، 210، 240، 270 ، 300، 330، 360 می باشند.
مثال: 
فرض کنیم شخصی ماهانه 100 هزار تومان حق بیمه پرداخت کند. اگر ضریب سرمایه بیمه عمر او 300 باشد. سرمایه بیمه عمر این شخص چنین بدست می آید.
سرمایه بیمه عمر = 300 * 100.000 
یعنی سرمایه بیمه عمر او 30.000.000 تومان می باشد. 

پوششها و مزایای  بیمه عمر پاسارگاد کدامند؟

1.    پس انداز :

نخستین مزیت بیمه عمر پاسارگاد پس اندازی است که بیمه گذار برای آینده خود و خانوده اش انجام می دهد. 
توجه کنیم که در بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد، ما این پس انداز را از پولهای خرد در زندگی خود ایجاد می کنیم. یکی از اهداف در بیمه های عمر تشکیل پس اندازی مناسب برای آینده خانواده ها از پولهایی است که ماهانه در خانواده ها به هدر می رود.

2.    پوشش فوت :

یکی از دغده های سرپرست خانواده در کشور ما این است که اگر سرپرست خانوار فوت شد، تکلیف فرزندان و خانواده او چه میشود. بیمه عمر پاسارگاد این دغدغه مردم را با پرداخت سرمایه فوت به بازماندگان بیمه شده برطرف می کند. 
در صورت فوت بیمه شده، بیمه عمر پاسارگاد مبلغی را به صورت یکجا به عنوان سرمایه بیمه عمر به خانواده او پرداخت می کند. 

3.    پوشش حوادث

این پوشش شامل هزینه پزشکی حادثه، حادثه منجر به فوت، حادثه منجر به نقص عضو و از کار افتادگی می شود.
هزینه پزشکی حادثه:
در صورتی که حادثه ای برای بیمه شده پیش بیاید مانند شکستگی پا، دست یا .... هزینه درمان این گونه حوادث، با داشتن این پوشش  پرداخت می گردد. بیمه گذار می تواند این پوشش را تا 5 یا 10 درصد سرمایه فوت انتخاب نماید.

حادثه (فوت) :
در صورتی که برای بیمه شده حادثه ای پیش بیاید که سبب فوت بیمه شده گردد. غرامت فوت در اثر حادثه به استفاده کننده از سرمایه فوت پرداخت می گردد.
بیمه گذار می تواند این مبلغ را به اندازه 1 ، 2 یا 3 برابر سرمایه بیمه عمر انتخاب نماید. با انتخاب این پوشش در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، هم سرمایه بیمه عمر و هم مبلغ پس انداز شده و سود آن به استفاده کننده از سرمایه فوت پرداخت می گردد.
حادثه (نقص عضو و از کارافتادگی ):
در صورتی که بیمه گذار دچار نقص عضو یا از کار افتادگی گردد این پوشش غرامت  حادثه را به اندازه 1، 2 یا 3 برابر سرمایه بیمه عمر پرداخت می کند.

4.    پوشش بیماری های خاص

در صورتی که بیمه شده به بیماریهای سکته مغزی، سکته قلبی، انواع سرطان، گرفتگی عروق قلب مبتلا شود و یا به پیوند قلب، کلیه، کبد، ریه، مغز استخوان نیاز پیدا کند. هزینه های درمان این گونه بیماریها پرداخت می شود.
این پوشش تا قبل از سن 60 سالگی ارائه می شود. و برای استفاده از این پوشش حداقل می بایست سه ماه از تاریخ شروع بیمه نامه گذشته باشد.
این پوشش را می توان به اندازه 5، 10، 15، 20، 30 درصد سرمایه بیمه عمر انتخاب نمود. حداکثر سقف این پوشش در بیمه عمر پاسارگاد 150میلیون تومان می باشد.
این پوشش می تواند در طول مدت بیمه نامه به ازای هر بیماری یکبار مورد استفاده قرار بگیرد. مثلا اگر کسی یکبار به بیماری سرطان مبتلا شد و یکبار هم به بیماری سکته قلبی مبتلا شد. بابت هر دو مورد می تواند غرامت درمان را دریافت کند.

5.     پوشش از کارافتادگی 

چنانچه بیمه شده از کار افتاده شود چه به دلیل بیماری و چه به دلیل حادثه، از پرداخت حق بیمه معاف می گردد. به عبارتی حق بیمه از جانب خود شرکت بیمه گر برای بیمه شده پس انداز می گردد. بیمه گذار در پایان قرارداد یا هر زمان دیگری که تمایل داشت می تواند نسبت به بازخرید بیمه نامه خود اقدام کند.

پوشش از کار افتادگی شامل کسانی می شود که دارای شغل باشند و شامل افراد خانه دار، دانشجو، سرباز، بازنشسته نمی شود. و همچنین سن شخص از کارافتاده می بایست کمتر از 60 سال باشد.
اگر از کارافتادگی به علت حادثه باشد، از زمان وقوع حادثه پوشش فعال می شود ولی اگر علت بیماری باشد می بایست بیماری شش ماه به طول بیانجامد و حداقل شش ماه از شروع بیمه عمر گذشته باشد.
توجه داشته باشیم که حوادثی شامل از کارافتادگی می شود که فرد از انجام هر گونه فعالیت شغلی ناتوان شود. مانند از دست دادن هر دو چشم، قطع هر دو دست، قطع هر دو ساق پا، قطع دو بازو، قطع یک ساق پا به همراه یک دست یا یک بازو.
همچنین بیماریهایی شامل از کار افتادگی دائم می شوند که فرد را ناتوان در انجام فعالیتهای شغلی خود کند. مانند اختلال مشاعر یا آلزایمر
در پوشش از کارافتادگی دائم می توان انتخاب نمود که در صورت از کارافتادگی، بیمه گذار از پرداخت 50 درصد حق بیمه معاف شود یا 100 درصد. که گزینه 100 در صد پیشنهاد می شود.
همچنین می توان انتخاب نمود که در صورت از کارافتادگی علاوه بر معافیت مبلغی نیز به صورت نقدی به بیمه شده پرداخت گردد.
این مبلغ می تواند 10، 25، 40 در صد سرمایه بیمه عمر باشد. حداکثر مبلغ  برای این پوشش 100 میلیون تومان می باشد.  

6.     وام بیمه عمر:

در صورتی که بیمه گذار به پول نیاز پیدا کند، می تواند تا 90 درصد ارزش بازخرید بیمه نامه را به صورت وام دریافت کند. گرفتن وام نیاز به ضامن ندارد.
مدت زمان بازپرداخت وام تواند 6 ماهه، 12 ماهه، 18 ماهه، 24 ماهه، 36 ماهه باشد.

7.     پوشش بیمه تکمیلی در بیمه عمر پاسارگاد:

در صورتی که ارزش بازخرید بیمه عمر پاسارگاد، برای شخصی حداقل مبلغ 2 میلیون تومان شده باشد. در صورتی که بیمه شده نیاز به جراحی پیدا کند و یا در بیمارستان بیش از یک روز بستری گردد، می تواند از پوشش بیمه تکمیلی برای پرداخت هزینه های بیمارستان استفاده کند.
برای استفاده از این پوشش حداقل می بایست 6 ماه از شروع بیمه عمر پاسارگاد گذشته باشد.
بیمه پاسارگاد با شرکت کمک رسان ایران ( SOS) قرارداد منعقد کرده است که غرامت خسارتهای مربوط به این پوشش را پرداخت کند. 
برای استفاده از این پوشش در بیمارستان ، قبل از پرداخت هزینه بیمارستان ، به پذیرش بیمارستان اطلاع دهید که دارای بیمه نامه SOS  هستید.  شماره بیمه عمر پاسارگاد خود را به بخش پذیرش بیمارستان ارائه کنید تا از شرکت SOS  استعلام گرفته شود پس از تایید، مبلغ پوشش بیمه تکمیلی  از هزینه بیمارستان شما کسر می شود. 
بدین ترتیب نیاز نیست که ابتدا هزینه را پرداخت کنید و سپس هزینه واریزی خود را از بیمه پاسارگاد وصول کنید. بلکه قبل از پرداخت مبلغ این پوشش از هزینه های شما کسر می شود.
حداکثر مبلغ این پوشش 30  میلیون تومان می باشد. این پوشش در بیمه عمر پاسارگاد به صورت رایگان ارائه   می شود. این پوشش در اکثر شرکتهای بیمه وجود ندارد.

8.    پوشش بیمه آتش سوزی منزل مسکونی : 

در بیمه عمر پاسارگاد می توان منزل مسکونی را بیمه آتش سوزی نمود.
سرمایه تحت پوشش بیمه آتش سوزی در بیمه عمر پاسارگاد معادل 500، 750، 1000، 1500 برابر حق بیمه ماهانه می باشد. که بیمه گذار می تواند ضریب مورد نیاز خود را در زمان خرید بیمه عمر پاسارگاد انتخاب نماید.
مثلا اگر کسی ماهانه 100 هزار تومان حق بیمه عمر پرداخت می کند. اگر ضریب 1000 برابر را در بیمه آتش سوزی منزل مسکونی خود انتخاب کند. منزل او تا 100 میلیون تومان تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار میگیرد.

 • مدت بیمه عمر پاسارگاد چقدر است؟

حداقل مدت بیمه عمر پاساگاد 5 سال حداکثر مدت بیمه عمر 30 سال و تا سن 70 سالگی می باشد. 
 اگر سن شخصی  30 سال باشد می تواند یک بیمه عمر به مدت 30 سال برای خود خریداری کند. اگر کسی 50 سال داشته باشد می تواند بیمه نامه ای به مدت حداکثر 20 سال خریداری کند. زیرا بعد از گذشت 20 سال ، 70 ساله می شود و در 70 سالگی بیمه نامه به صورت خودکار تسویه می شود.

 • مدت بیمه عمر پاسارگاد را چقدر در نظر بگیریم بهتر است؟

فرض کنیم شخصی دختر 10 ساله ای دارد و در نظر دارد وقتی دخترش 25 ساله شد برای تهیه جهیزیه او از سرمایه بیمه عمرش استفاده کند. بنابراین برای خرید بیمه عمر پاسارگاد به مدت 15 سال اقدام می کند. 
حال سوال این است بیمه نامه 15 ساله برای این دختر خانم بهتر است یا بیمه نامه 30 ساله؟
توجه کنیم که خرید بیمه نامه 30 ساله به معنای این نیست که بیمه گذار اجبارا می بایست بیمه نامه را تا 30 سال ادامه دهد.
بلکه بیمه گذار می تواند مثلا بعد از 20 سال بیمه نامه خود را تسویه نماید. تسویه حساب زودتر از موعد سبب کسر شدن هیچ مبلغی از پس انداز بیمه عمر او نمی شود. یعنی بیمه گذار بابت تسویه زودتر از موعد جریمه نمی شود و هیچ مبلغی از پس انداز او کسر نمی شود.
به عبارتی اگر شخصی بیمه عمر 30 ساله بخرد و در سال بیستم تسویه حساب کند، همانند کسی است که از ابتدا بیمه نامه 20 ساله خریداری کرده است. پس به دلیل اینکه بیمه گذار 10 سال زودتر از درخواست اولیه اقدام به تسویه حساب کرده است، مبلغی از پس انداز او کسر نخواهد شد.
با توجه به توضیحات فوق بهتر است که آن شخص برای دختر خود بیمه نامه ای به مدت 30 سال خریداری کند و در صورت نیاز بیمه نامه خود را در سال پانزدهم یا هر سالی که خواست تسویه حساب کند.

 • بهترین مبلغ برای خرید بیمه عمر پاسارگاد چقدر است؟

حداقل مبلغ حق بیمه عمر پاسارگاد پنجاه هزار تومان ماهانه است. همچنین حق بیمه پرداختی در بیمه عمر پاسارگاد، سقف ندارد، یعنی هر مبلغی را میتوان ماهانه پس انداز نمود.
اما بهترین مبلغ برای پرداخت حق بیمه، مبلغی است که بتوان به راحتی آن را پرداخت نمود. و برای پرداخت آن بیمه گذار و خانواده به مشکل برخورد نکند. یعنی پرداخت حق بیمه برای بیمه گذار به دغدغه تبدیل نشود.
همچنین باید توجه کرد که مبلغی که شخص ماهانه پس انداز می کند، ارزش پس انداز کردن داشته باشد. مثلا برای شخصی که ماهانه 30 میلیون تومان درآمد دارد، خرید بیمه عمر پاسارگاد با حق بیمه 50 هزار تومانی و تشکیل یک پس انداز 50 هزار تومانی در هر ماه فاقد ارزش لازم است.
پس بهترین مبلغ برای تعیین حق بیمه عمر پاسارگاد، مبلغی است که پرداخت آن بدون دغدغه و دردسر انجام شود. همچنین ارزش کافی را داشته باشد.
بدیهی است این مبلغ برای اشخاص مختلف در جامعه با توجه به درآمد آنها متفاوت است.
توجه کنیم که بیمه گذار می تواند در صورت صلاحدید درخواست کاهش یا افزایش مبلغ حق بیمه را بدهد. پس اگر بیمه گذار از لحاظ مالی دچار مشکل شد و نتوانست حق بیمه کنونی را پرداخت کند، بجای قطع کردن واریزی خود، می تواند درخواست کاهش مبلغ پرداختی را بدهد.
بیمه نشان انجام کلیه تغییرات در بیمه نامه ها یی که صادر می کند را به رایگان انجام می دهد.

 • روش پرداخت حق بیمه عمر چگونه است؟

حق بیمه عمر پاسارگاد را می توان ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و به صورت یکجا پرداخت کرد.
منظور از پرداخت یکجا این است که اگر برنامه داریم که طی 20 سال مثلا 100 میلیون تومان پرداخت کنیم کل مبلغ 100 میلیون تومان را در همان ابتدا پرداخت کنیم.
بدیهی است در پایان قرارداد کسی که حق بیمه های خود را سالانه پرداخت کرده است از کسی که حق بیمه ها را به صورت ماهانه پرداخت کرده است دریافتی بیشتری خواهد داشت. 
همچنین بدیهی است وقتی روش پرداخت را سالانه انتخاب می کنیم، مبلغ حق بیمه را در ابتدای سال بیمه ای می بایست پرداخت کنیم. یعنی روش پرداخت سالانه به این معنی نیست که یکسال برای پرداخت حق بیمه فرصت داریم.

 • پرداخت اقساط بیمه عمر پاسارگاد را چگونه می توان انجام داد؟

اقساط بیمه عمر پاسارگاد را معمولا توسط دستگاههای عابر بانک پاسارگاد، کارتخوان پاسارگاد، اینترنت بانک پاسارگاد، موبایل بانک پاسارگاد، تلفن بانک پاسارگاد، عابر بانک صادرات، تلفن بانک صادرات، موبایل بانک صادرات، اینترنت بانک صادرات، عابر بانک توسعه تعاون و کارتخوان های بانک کشاورزی میتوان پرداخت نمود. همچنین با اپلیکیشن بیمه پاسارگاد که با عنوان سامانه موبایلی در سایت بیمه پاسارگاد قابل دانلود است می توان حق بیمه های عمر و تامین آتیه  پاسارگاد را پرداخت نمود.

 • ضریب افزایش سالانه حق بیمه عمر پاسارگاد چقدر است؟

برای جلوگیری از افت ارزش مبلغ واریزی، شما می توانید هر سال مبلغ واریزی خود را با تعیین ضریب افزایش حق بیمه، افزایش دهید.
ضرایب افزایش حق بیمه 0، 3، 5، 7، 10، 15، 20، 25، 30، 40، 50  درصد می باشند. معمولا ضرایب 15، 20، 25 مناسب تر می باشند.
توجه کنیم که بیمه گذار می تواند در صورت صلاحدید ضرایب خود را در سالهای بعد کاهش یا افزایش دهد. این تغییرات با درخواست صدور الحاقیه انجام می شود. 
بیمه نشان انجام کلیه تغییرات را برای کسانی که از وب سایت بیمه نشان نسبت به خرید بیمه عمر پاسارگاد اقدام می کنند رایگان انجام می دهد. 

 • ضریب افزایش سالانه سرمایه بیمه عمر پاسارگاد چقدر است؟

این ضریب باعث می شود مبلغی که در صورت فوت به استفاده کننده سرمایه فوت ( وراث) پرداخت می شود و مبلغی که در صورت بروز حادثه به بیمه شده پرداخت می شود، هر سال افزایش یابد.
این ضریب را می توانید 0، 3، 5، 7 ، 10، 15، 20 ، 25، 30، 40، 50 انتخاب کنید.
ضریب مناسب معمولا 5 درصد می باشد. اگر این ضریب را مثلا 20 درصد انتخاب کنید. درست است که در صورت بروز حادثه غرامت بیشتری دریافت می کنید ولی باعث می شود از سود بیمه عمر شما مبلغ بیشتری کسر شود.
بنابراین ضریب 5 درصد توصیه می شود.

 • استفاده کننده از سرمایه فوت چه کسانی می توانند باشند؟

استفاده کننده از سرمایه فوت می بایست یکی از بستگان درجه یک یا دو باشد. یعنی می تواند پدر، مادر، همسر، فرزند، برادر، خواهر، نوه باشد.
می توان استفاده کنندگان از سرمایه فوت را اولویت بندی کرد. مثلا تعیین کرد که در صورت فوت کل مبلغ به همسر تعلق بگیرد. اگر همسر نیز فوت شده بود کل مبلغ میان فرزندان تقسیم شود.
همچنین می توان استفاده کنندگان از سرمایه فوت را وراث قانونی با سهم مساوی یا با نسبت سهم الارث تعیین کرد. در این صورت می بایست ابتدا مراحل انحصار وراثت طی شود، سپس غرامت فوت میان وراث تقسیم  شود. با توجه به طولانی بودن مراحل انحصار وراثت این روش اصلا توصیه نمی شود.
بهتر است نام استفاده کننده را در بیمه نامه ذکر کنیم.
نام استفاده کننده را نیز می توان در آینده تغییر داد. مثلا شخصی که از همسرش جدا میشود و می خواهد نام همسر سابق را از لیست استفاده کنندگان حذف کند، می تواند با در خواست الحاقیه این کار را انجام دهد.
همچنین بهتر است در لیست استفاده کنندگان از سرمایه فوت نام خردسالان را ننویسیم . زیرا در صورت فوت غرامت به افراد زیر 18  سال پرداخت نمی شود . بلکه به قیم آنها پرداخت می شود. پس با نوشتن نام افراد خردسال صرفا روند پرداخت غرامت را طولانی تر می کنیم.

 •  آیا اگر در طول مدت بیمه عمر، غرامت دریافت کنیم از  ارزش بیمه عمر در زمان تسویه حساب کسر میشود؟

خیر. فرض کنیم شخصی قرار است در انتهای مدت بیمه عمر پاسارگاد یک میلیارد تومان دریافت کند. 
این شخص در طول مدت بیمه عمر خود یکبار غرامت جراحی قلب گرفته است. یکبار غرامت حوادث ناشی از شکستن پا گرفته است . 
گرفتن این غرامت ها سبب نمی شود که در روز تسویه حساب مبلغی از قرارداد او که یک میلیارد تومان است کسر بشود.

 • بیمه عمر پاسارگاد یا بیمه تامین اجتماعی کدام را داشته باشیم؟

سوالی که بسیاری از مردم می پرسند این است که مزایای بیمه عمر پاسارگاد بیشتر است یا بیمه تامین اجتماعی.
کسانی که  این سوال را می پرسند معمولا به دنبال انتخاب یکی از  این دو هستند. ما همواره داشتن هر دو بیمه را توصیه می کنیم. 
برخی از ما می پرسند که می خواهند پرداخت بیمه تامین اجتماعی خود را قطع کنند و صرفا بیمه عمر پاسارگاد را داشته باشند. انجام این کار اصلا توصیه نمی شود. 
یک از مسائلی که  در سطح جامعه زیاد با آن مواجه می شویم این است که مردم با شروع یک حرکت خوب و مثبت و جدید از کارخوب قبلی دست می کشند. در صورتی که می توان هر دو را در کنار هم داشت. 

 • آیا با داشتن بیمه عمر می توان میلیاردر شد؟

هدف از بیمه عمر تشکیل پس اندازی مناسب از پولهای اندک در بلند مدت است. فلسفه بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی ایجاد پشتوانه ای مطمئن برای آینده ای نا معلوم است. 
حتی شخصی که سرمایه کلانی دارد، چون خبر از بیست سال آینده زندگی خود ندارد، عقل حکم می کند که این گونه بیمه نامه ها را برای خود و خانواده اش تهیه کند. اگر در طول زمان همچنان ثروتمند باقی ماند که چیزی از دست نداده و این پس انداز ها هم به دارایی او اضافه شده است. اگر در آینده، زندگی او از لحاظ مالی با مشکل مواجه شد. پس اندازی را برای آینده خود ایجاد کرده است.
پس توجه کنیم که هدف از بیمه تامین اجتماعی و بیمه عمر میلیاردر کردن افراد نیست. بلکه تضمین زندگی مناسب برای مردم و خانواده آنها ، چه در صورت حیات سرپرست خانوار و چه در صورت فوت آن می باشد.
بدیهی است در بیمه عمر هر قدر میزان پس انداز شخص بیشتر باشد مبلغ در یافتی او نیز در آینده بیشتر خواهد بود.

 • شرایط بازخرید ( انصراف از ادامه بیمه عمر پاسارگاد ) چگونه است؟

در صورتی که شخصی بیمه عمر را خریداری نماید و در همان ماه اول ، از ادامه دادن  بیمه نامه منصرف شود. کل مبلغ واریزی او بازگردانده می شود.
در صورتی که انصراف قبل از شش ماه از شروع بیمه نامه باشد. مثلا شخصی چهار قسط از حق بیمه را پرداخت کند و منصرف شود . هیچ مبلغی به او پس داده نخواهد شد.
در صورتی که زمان انصراف بعد از گذشت شش ماه باشد، معادل ارزش بازخرید با احتساب سود مشارکت به او بازگردانده میشود.
عبارت دقیقتر اینچنین است که انصراف در ماه اول کل واریزی پس داده می شود. انصراف در قبل از شش ماه هیچ مبلغی عودت داده نمی شود. 
  انصراف قبل از تاریخ یکسان شدن مبلغ واریزی و ارزش بازخرید، مبلغی که پس داده می شود کمتر از مبلغ واریزی می باشد.
انصراف بعد از تاریخ یکسان شدن مبلغ واریزی و ارزش بازخرید، پرداخت اصل واریزی به همراه سود آن خواهد بود.

تاریخ یکسان شدن مبلغ واریزی و ارزش بازخرید بستگی به شرایط بیمه نامه افراد دارد. این تاریخ می تواند دو سال بعد از شروع بیمه نامه باشد. یعنی وقتی شخص دو سال بعد از شروع بیمه نامه عمر آن را بازخرید کرد واریزی او و سود به او پس داده شود.
یا اینکه این تاریخ می تواند ده سال پس از شروع بیمه نامه باشد. مثلا اگر شخص 9 سال پس از شروع بیمه نامه در خواست بازخرید داشت. باز هم مقداری از اصل پول او کسر شود و ما به التفاوت آن به حساب او برگردانده شود.
اینکه چه مدت پس از شروع بیمه نامه عمر، بیمه نامه به سود دهی برسد بستگی به سن ، جنسیت، شغل، پوششهای خریداری شده و شرایط بیمه نامه دارد. پس اینکه چه مدت پس از خرید بیمه نامه، بیمه عمر به سود دهی برسد برای افراد مختلف متفاوت است.

 • مدارک مورد نیاز برای خرید آنلاین بیمه عمر پاسارگاد کدامند؟

برای خرید بیمه عمر پاسارگاد، فرم پیشنهاد بیمه عمر می بایست تکمیل شود. همچنین کپی کارت ملی مورد نیاز می باشد. 

 • بیمه عمر مستمری پاسارگاد چیست؟

بیمه عمر مستمری پاسارگاد شامل دو دوره می شود. دوره اول تشکیل سرمایه و دوره دوم دریافت مستمری
دوره تشکیل سرمایه : 
این دوره همانند بیمه عمر پاسارگاد در حالت عادی می باشد که بیمه گذار مبلغی را پس انداز می کند.
دوره دریافت مستمری:
در دوره مستمری مبلغ پس انداز شده در دوره اول و سود متعلقه به آن،  به صورت مستمری ماهانه به بیمه گذار پرداخت می شود تا این مبلغ طی چند سال صفر شود.

نکته اینکه مجموع طول مدت این دو دوره نباید از 40 سال بیشتر شود. و حداکثر سن بیمه شده در انتهای دو دوره از 80 سالگی نباید بیشتر شود.
 یعنی اگر کسی طول مدت تشکیل سرمایه را 20 سال در نظر گرفت طول مدت مستمری او نیز حداکثر 20 سال می باشد. و حتی می تواند طول این دوره را کمتر مثلا 10 سال در نظر بگیرد.
فرضا اگر کسی طول مدت دوره سرمایه گذاری را 15 سال در نظر گرفت حداکثر مدتی که می تواند مستمری دریافت کند 25 سال و حداکثر تا سن 80 سالگی می باشد.

پوشش های دوره تشکیل سرمایه : 
دقیقا شبیه پوشش های بیمه عمر عادی می باشد.
پوشش های دوره مستمری:
1.    بیمه تکمیلی SOS  رایگان تا سقف 30 میلیون تومان
2.     پوشش فوت به اندازه 10، 20، 40، 60، 80، 100 درصد آخرین پوشش فوت در دوران تشکیل سرمایه 

همچنین باید بدانیم به سرمایه بیمه گذار در دوران مستمری نیز سود 10 درصد و سود مشارکت نیز تعلق می گیرد.

 

سوالات متداول

بله اتباع کشورهای خارجی نیز می توانند برای خرید بیمه عمر پاسارگاد اقدام کنند. همچنین پرداخت حق بیمه در خارج از کشور نیز به روشهای اینترنتی به راحتی امکان پذیر است

بله کسانی که بیمه عمر پاسارگاد دارند و به عبارتی بیمه شده عمر پاسارگاد هستند در خارج از کشور نیز تحت پوشش می باشند.

خیر. فرض کنیم شخصی قرار است در انتهای قرارداد بیمه عمر پاسارگاد، یک میلیارد تومان دریافت کند. این شخص در طول مدت بیمه عمر خود یکبار غرامت جراحی قلب گرفته است. یکبار غرامت حوادث ناشی از شکستن پا گرفته است . گرفتن این غرامت ها سبب نمی شود که در روز تسویه حساب هیچ مبلغی از قرارداد او که یک میلیارد تومان است کسر بشود

خیر

خیر سرمایه فوت به اشخاص نامبرده در بیمه نامه پرداخت می شود. زیرا بیمه عمر تعهد شرکت بیمه در قبال یک قرارداد است و بخشی از میراث بیمه گذار نیست. بنابراین در صورت فوت بیمه شده و بدهکار بودن او، سایر اموال او توسط طلبکاران قابل وصول است ولی سرمایه فوت بیمه نامه عمر قطعا به خانواده او تعلق می گیرد.

در بیمه عمر پاسارگاد سود فنی علی الحساب برای دو سال اول 16 درصد، برای دو سال دوم 13 درصد و برای سالهای بعد 10 درصد می باشد. همچنین به این سود، سود حاصل از مشارکت نیز اضافه می گردد.