بیمه پاسارگاد
نمایندگی فردین خدابخشی ( کد2410 )
تلفن: 33632007-021