بیمه پاسارگاد
نمایندگی فردین خدابخشی ( کد2410 )
تلفن: 33632007-021

بیمه مسئولیت

انواع فایل های مجاز : pdf, txt, jpg, png, gif حداکثر اندازه فایل: 100 MB.

0%

بیمه مسئولیت پوشش جبران خسارتهای فوت، نقص عضو، هزینه های درمان و خسارتهای مالی را برای اشخاصی تامین می کند که بیمه گذار نسبت به آنها مسئول می باشد.
 فرض کنیم شخصی کارگاهی دارد که در آن کارگاه 5 نفر مشغول به کار هستند. حال اگر برای یکی از کارگران در محیط کارگاه حادثه ای پیش بیاید که منجر به فوت، نقص عضو یا صدمات جسمانی به کارگر شود، صاحبکار نسبت به این حادثه مسئول است . یعنی تمام یا بخشی از جبران خسارت کارگر به عهده صاحبکار می باشد.
صاحبکار با خرید بیمه مسئولیت به جای اینکه خودش شخصا دیه فوت کارگر یا  دیه نقص عضو کارگر یا هزینه های درمان کارگر را پرداخت کند، مسئولیت پرداخت این گونه هزینه ها را با داشتن بیمه مسئولیت در قبال کارکنان به شرکت بیمه گر واگذار می کند. 
بیمه مسئولیت دارای شاخه های متعددی می باشد که در زیر به ذکر نام آنها می پردازیم :

انواع بیمه های مسئولیت: 

بیمه مسئولیت ساختمانی:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو و یا هزینه های درمانی کارگری  که در ساختمانهای در حال احداث مشغول به کار بوده است و دچار حادثه شده است را پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت ثالث ساختمانی ( همسایگان) :

این بیمه مسئولیت خسارت های مالی وارد شده به همسایگان را در زمان ساخت ساختمانهای مسکونی پرداخت می کند. فرضا اگر در اثر گود برداری ساختمان در حال احداث، ساختمانهای مجاور تخریب شوند یا خسارت ببینند، این بیمه نامه خسارت همسایگان را پرداخت می کند.   

بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مشاغل صنعتی، خدماتی، بازرگانی:

این نوع از  بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو و یا هزینه های درمانی کارگران کارخانجات، کارگاهها و یا مراکزی همچون رستورانها،... را پرداخت میکند. همچنین خسارت وارد به پرسنل اداری این مراکز و ادارات و سازمانها از طریق این بیمه نامه پرداخت میگردد.

بیمه مسئولیت عمرانی:

این نوع از بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو و یا هزینه های درمانی کارگران و کارکنانی که در پروژه های عمرانی مشغول به کار هستند را پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت مدیران رستوران ها و تالارهای پذیرایی، باغ تالارها، کافی شاپ و فست فود:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مشتریان این گونه مراکز را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار را به خودروهای پارک شده در پارکینگ این مراکز پرداخت می کند.

مسئولیت مدیران سینما، آمفی تئاتر، سالن های همایش:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مشتریان این گونه مراکز را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار را به خودروهای پارک شده در پارکینگ این مراکز پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت مدیران مجتمع مسکونی:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان سرایداران مجتمع های مسکونی یا ساکنین مجتمع های مسکونی یا مراجعه کنند گان یا مهمان های مجتمع های مسکونی را ، در صورتی که در مجتمع مسکونی دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از سقوط سنگ نمای ساختمان را نیز پرداخت می کند. همچنین اگر وقوع آتش سوزی در مشاعات، سبب آتش سوزی واحدهای مجتمع یا ساختمانهای مجاور شود خسارت از این بیمه نامه قابل پرداخت است.

بیمه مسئولیت مدیران مجتمع تجاری، اداری:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان ساکنین و کسبه این قبیل مجتمع ها یا مراجعه کنند گان یا مشتریان این مجتمع ها را ، در صورتی که در این مجتمع ها دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت آتش سوزی و انفجار وارد بر خودروهای پارک شده در پارکینگ و خسارت مالی ناشی از سقوط نمای ساختمان و خسارت سرایت آتش سوزی به ساختمانهای مجاور را نیز پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان دانش آموزان این گونه مراکز را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار را به خودروهای پارک شده در پارکینگ این مراکز پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت مدیران مهد کودک:

این نوع از بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان کودکانی که در این گونه مراکز، آموزش می بینند یا نگهداری می شوند، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند را پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت مدیران تعمیرگاه، کارواش، پارکینگ، نمایشگاه اتومبیل:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مشتریان این گونه مراکز را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت وارد به خودروهای موجود در این مراکز را در صورت بروز خسارت آتش سوزی پرداخت میکند.

بیمه مسئولیت مدیران شهر بازی ها و پارکها:

این بیمه نامه دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مراجعه کنندگان این گونه مراکز را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت مدیران و ناجیان استخر ( استخر):

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان استفاده کنندگان از استخر را ، در صورتی که در استخر دچار حادثه شوند پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت مدیران  مجموعه ها و سالن های ورزشی:

این بیمه مسئولیت  دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان استفاده کنند گان از این اماکن را ، در صورتی که در سالن ورزشی دچار حادثه شوند پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و مهمان پذیرها:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مشتریان این گونه مراکز را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار را به خودروهای پارک شده در پارکینگ این مراکز پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت برگزار کنند گان نمایشگاهها و جشنواره ها:

 این نوع از بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مراجعین این گونه مراکز را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. همچنین این بیمه نامه خسارت مالی ناشی از آتش سوزی و انفجار را به خودروهای پارک شده در پارکینگ این مراکز پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان عابرینی که به علت سقوط تابلو دچار حادثه شده اند را پرداخت می کند. این بیمه نامه همچنین خسارت مالی وارد به افراد حادثه دیده را نیز پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت مسئولین فنی معادن:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مراجعین معادن را در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. این بیمه نامه همچنین خسارتهای مالی وارد بر معادن ناشی از تصمیم اشتباه مسئولین فنی معادن را پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت مدنی واحد صنفی ( مغازه ها):

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان مشتریان واحد های صنفی و مغازه ها  را ، در صورتی که در این مراکز دچار حادثه شوند پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت مدیران آژانس های مسافرتی و تورها:

 این نوع از بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان استفاده کنند گان از تورهای مسافرتی را ، در صورتی که در زمان تور دچار حادثه شوند پرداخت می کند. 

بیمه نامه تولید کنند گان محصول:

این بیمه مسئولیت خسارتهای مالی و جانی استفاده کنندگان از محصولات را ، در صورتی که در اثر استفاده از محصولات دچار خسارت شوند را پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت دارندگان و سرویس کاران آسانسور:

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان استفاده کنندگان از آسانسور را ، در صورتی که در زمان استفاده از آسانسور دچار حادثه شوند، پرداخت می کند. 

بیمه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان :

این بیمه مسئولیت دیه فوت، دیه نقص عضو، هزینه های درمان ،بیماران تحت درمان پزشکان و پیراپزشکان را در صورتیکه به علت خطای آنها دچار خسارت شوند  پرداخت می کند. 

پوشش های بیمه مسئولیت کدامند؟

برخی از بیمه نامه های مسئولیت مانند مسئولیت مدنی کارفرما، مسئولیت کارگران ساختمان، بیمه مسئولیت عمرانی دارای پوشش های تکمیلی (کلوز) می باشند. کسی که برای خرید بیمه مسئولیت اقدام می کند می بایست با توجه به ماهیت شغل و کار خود این کلوزها و پوشش ها تکمیلی را خریداری نماید . در ذیل به تشریح این شرایط ( کلوزها ) می پردازیم:

1.    پوشش جبران هزینه های پزشکی بر اساس صورت حساب های معتبر از مراکز درمانی 

پوشش جبران هزینه های پزشکی در بیمه مسئولیت اجباری نیست بلکه بیمه گذار می تواند داشتن این پوشش را انتخاب کند و یا انتخاب نکند. همچنین میزان پوشش و تعداد پوشش هزینه پزشکی را نیز می تواند تعیین نماید.


2.    پوشش ماموریت خارج از کارگاه :

گفتیم که بیمه مسئولیت خسارت وارد به کارگر و کارکنان را صرفا در محل کار پرداخت می نماید. ماهیت برخی از مشاغل به گونه ایست که برخی از کارکنان خود را برای نصب یا تعمیرات یا انجام امور اداری به خارج از محل کار می فرستند. برخی از مشاغل مامور خرید دارند و می خواهند این افراد در خارج از محل کار تحت پوشش بیمه مسئولیت باشند. برخی از مشاغل مانند پخش مواد غذایی تعداد زیادی از نیروی کارشان خارج از شرکت فعالیت دارند و می خواهند این افراد در خارج از شرکت تحت پوشش بیمه مسئولیت باشند. با خرید این پوشش خسارت وارد به افراد در خارج از محل کار نیز قابل پرداخت است.
نکته مهم اینکه در زمان خرید بیمه مسئولیت نام افرادی که در خارج از محل کار فعالیت دارند می بایست به شرکت بیمه گر ارائه گردد. توجه کنید در صورتی که نام افراد خارج از محل کار را به شرکت بیمه دادید ولی بعد از مدتی نفرات تغییر کردند حتما و حتما اسامی جدید را به شرکت بیمه گر اعلام نمایید. ما در بیمه نشان آمادگی داریم شرکتهایی را هم که حتی نام افراد آنها در ماه چند بار تغییر می کند را  بیمه مسئولیت نماییم.

3.    پوشش خسارت فوت و نقص عضو وارد به اشخاص ثالث :

در اینجا منظور از شخص ثالث کسی است که جزء نیروی کار و پرسنل صاحبکار نمی باشد. حال فرض کنیم خسارت فوت و نقص عضو برای کسی پیش بیاید که جزء پرسنل، صاحب کارگاه نمی باشد. مثلا یکی از کارگران کارگاه همسایه برای گرفتن یک ابزاری به کارگاه شما آمده باشد و دچار حادثه گردد. یا به عنوان مثال یکی از اقوام کارگران برای دیدن او به کارگاه مراجعه کند و در کارگاه دچار حادثه شود. در این صورت مسئولیت پرداخت خسارت بر عهده صاحب کارگاه است . در زمان خرید بیمه مسئولیت با گرفتن این پوشش، خیال صاحب کارگاه بابت پرداخت خسارت به اشخاص ثالث آسوده میگردد.


4.    پوشش تعدد دیات و دیات غیر مسری:

دیه خسارت فوت در سال 1402 در ماه حرام ( محرم، صفر، ذی القعده، ذی الحجه) یک میلیارد و دویست میلیون تومان و در ماه عادی 900 میلیون تومان می باشد. ممکن است در یک کارگاه، کارخانه، پروژه خسارتی پیش بیاید (برای یک کارگر) که دیه آن خسارت بیش از دیه فوت باشد. مثلا در صورتی که کارگر در یک حادثه هم قطع نخاع شود و هم دو دست او قطع شود مبلغ دیه از یک دیه کامل هم بیشتر می شود. با داشتن این پوشش در صورت وقوع چنین خساراتی دیه مازاد را نیز بیمه مسئولیت پرداخت می کند. 
درصورتی که چنین خسارتی پیش بیاید و صاحبکار این پوشش را نداشته باشد. شرکت بیمه گر تنها یک دیه یعنی تا سقف 800 میلیون تومان را پرداخت می کند. و مازاد دیه را صاحبکار شخصا می بایست پرداخت کند.

منظور از دیات غیر مسری چیست؟

فرض کنیم دریک حادثه، جمجمه کارگر آسیب جدی میبیند و سبب مرگ او می شود. همچنین در این حادثه علاوه بر شکستگی جمجمه، دست کارگر نیز می شکند.
در این حادثه، دیه شکستگی جمجمه کارگر همان دیه فوت کارگر در نظر گرفته می شود  زیرا شکستگی جمجمه علت فوت کارگر بوده است. بنابراین شکستگی جمجمه دیه مسری ( عامل فوت) می باشد و دیه جداگانه ای علاوه بر دیه فوت ندارد.
اما دیه شکستگی دست جداگانه محاسبه میشود زیرا شکستگی دست عامل فوت ( مسری) نبوده است. بنابراین به خانواده متوفی، هم دیه فوت و هم دیه شکستگی دست تعلق میگیرد.

5.    پوشش مطالبات سازمان تامین اجتماعی :

فرض کنیم شخصی کارگاهی دارد و تعداد 5 نفر در کارگاه او مشغول به کار هستند. صاحب کار، پرسنل خود را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بیمه مسئولیت قرار داده است.
در اثر حادثه ای یکی از کارگران او فوت می شود. سازمان تامین اجتماعی به خانواده کارگر فوت شده مستمری ماهانه پرداخت می کند. دیه فوت کارگر را هم بیمه مسئولیت به خانواده کارگر پرداخت می کند.
تصور صاحب کار بنده خدا، چنین است که همه چیز تمام شده است و هم مستمری و هم دیه به خانواده کارگر فوت شده پرداخت شده است. اما پس از چند ماه سازمان تامین اجتماعی از صاحب کار طی نامه ای مطالبه مبلغی را می کند . مثلا 400 میلیون تومان. صاحب کار بنده خدا شاخ در می آورد که این دیگر چیست؟ این همان مطالبه سازمان تامین اجتماعی از صاحبکار است.
مطالبه سازمان تامین اجتماعی چیست؟
فرض کنیم کارگر فوت شده 5 سال سابقه تامین اجتماعی داشته و در اثر حادثه در کارگاه فوت شده است. سازمان تامین اجتماعی چنین استدلال میکند که این کارگر می بایست 25 سال دیگر هم، حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کرد، سپس بازنشسته می شد و خانواده اش مستمری دریافت میکردند. .
حال در این حادثه مورد مثال ما، خانواده کارگر 25 سال زودتر از موعد، از تامین اجتماعی مستری دریافت میکنند. چون کارگر در محل کار و در حین کار برای صاحبکار فوت شده است . صاحب کار میبایست به سازمان تامین اجتماعی خسارت پرداخت کند.
این همان مطالبه سازمان تامین اجتماعی است . این مطالبه تقریبا معادل مجموع 10 سال حقوق ماهانه کارگر می باشد. برای محاسبه حقوق ماهانه کارگر میانگین حقوق دو سال آخر کارگر در نظر گرفته می شود.
راه حل : در بیمه مسئولیت پوششی وجود دارد که مطالبات سازمان تامین اجتماعی را در صورت وقوع خسارت فوت و از کارافتادگی زودتر از موعد، پرداخت می کند. صاحبکار می تواند با خرید پوشش مطالبات تامین اجتماعی پرداخت این مطالبات را به بیمه مسئولیت واگذار نماید. پوشش مطالبات تامین اجتماعی در بیمه مسئولیت، طلب سازمان اجتماعی از صاحبکار را تا مبلغ  600 میلیون تومان پرداخت می کند.

6.    پوشش افزایش ریالی مبلغ دیه:  (یک بار، دو بار، سه بار)

در ابتدای هر سال قوه قضائیه، مبلغ دیه را با توجه به تورم افزایش می دهد. با خرید این پوشش، بیمه گذار نیاز به صدور الحاقیه جهت به روز کردن دیه در ابتدای سال ندارد.
اگر کسی این پوشش را خریداری نکند لازم است که در ابتدای هر سال با افزایش یافتن مبلغ دیه ، با درخواست صدور الحاقیه، دیه بیمه مسئولیت خود را به روز نماید. 
در برخی موارد بیمه مسئولیت دو ساله یا سه ساله صادر می شود. در این نوع از بیمه های مسئولیت با انتخاب افزایش تا دوبار، یا تا سه بار خیال بیمه گذار بابت صدور الحاقیه تا دو یا سه سال بعد راحت می شود.
همچنین لازم است بدانیم که پرداخت خسارت بیمه مسئولیت به صورت یوم الادا است. به عنوان مثال ممکن است خسارت در سال 1398 رخ داده باشد. اما مشخص شدن مبلغ دیه بر اساس شرایط بدنی فرد مصدوم به دو سال بعد موکول شود (مثلا مصدوم به کما رفته باشد). یا ممکن است به علت طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده مبلغ دیه در سال 1399 تعیین گردد. بنابراین مبلغ دیه بر حسب سال قطعی شدن خسارت تعیین می گردد نه بر اساس سال وقوع خسارت.
بنابراین لازم است که بیمه گذار پیش بینی چنین مواردی را بکند و این پوشش افزایش دیه را نیز خریداری نماید.

7.    پوشش خسارت های ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری : 

در صورت بروز خسارت توسط وسایل نقلیه موتوری مانند سواری، وانت ، کامیون، لودر، بولدوزر،... خسارت توسط بیمه شخص ثالث این وسایل پرداخت میشود.
اما به طور مثال در پروژه های عمرانی ممکن است خسارت به گونه ای باشد که عامل بروز حادثه کوتاهی کردن شرکت پیمانکار عمرانی در ایجاد مسائل ایمنی در محوطه کارگاه باشد. در این شرایط شرکت بیمه ای که بیمه شخص ثالث را انجام داده است و خسارت حادثه را پرداخت کرده است، خسارت پرداخت شده را از شرکت پیمانکار عمرانی مطالبه و وصول میکند. 
شرکت پیمانکار عمرانی با داشتن این پوشش می تواند خیالش آسوده باشد که حتی تحت این شرایط نیز خسارت مطالبه شده توسط بیمه گر شخص ثالث وسیله نقلیه موتوری، توسط بیمه مسئولیت پرداخت خواهد شد.  
نکته مهم اینکه این پوشش به هیچ وجه جایگزین بیمه شخص ثالث نمی شود. کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سواری، کامیون، وانت، راه سازی، کشاورزی می بایست بیمه نامه شخص ثالث داشته باشند. 

8.    پوشش غرامت دستمزد روزانه :

در صورتی که کارگر آسیب ببیند و توانایی کار کردن نداشته باشد این پوشش دستمزد کارگر را تا سه ماه پرداخت می کند.
 فرانشیز دوره عدم توانایی برای کارکردن 3 روز می باشد. یعنی اگر کارگر مثلا 2 روز توانایی کارکردن نداشته باشد، شرکت بیمه گر دستمزدی را پرداخت نمی کند. یا اینکه اگر کارگر فرضا 20 روز توان کار کردن نداشته باشد، شرکت بیمه گر دستمزد 17 روز را پرداخت میکند.
 بیمه گذار در زمان خرید بیمه مسئولیت مدنی می تواند پوشش دستمزد روزانه را حداکثرتا مبلغ روزانه 150 هزار تومان خریداری کند. این مبلغ در برخی موارد در صورت صلاح دید مدیریت بیمه های مسئولیت می تواند افزایش یابد.
حداکثر مدتی که کارگر می تواند از این پوشش دستمزد دریافت کند 90 روز است.

تعداد روزهایی که کارگر توانایی انجام کار را ندارد میبایست توسط پزشک معتمد شرکت بیمه گر تایید شود.

9.    پوشش افزایش تعداد کارکنان تا 20 درصد زمان صدور بیمه نامه :

فرض کنیم کارخانه ای 500 نفر کارگر دارد. کارخانه در زمان خرید بیمه مسئولیت ، تعداد کارگر خود را 500 نفر به شرکت بیمه گر اعلام می کند. شرکت بیمه گر هم با توجه به تعداد 500 نفر پرسنل،  قیمت بیمه مسئولیت را تعیین می کند. حالا در طول سال کارخانه تعداد پرسنل خود را افزایش می دهد و این موضوع را به شرکت بیمه گر اطلاع نمی دهد. 
فرض کنیم تعداد کارگران افزایش می یابد و  550 نفر می شوند. در این زمان یکی از کارگران خسارت می بیند. کارشناس بیمه به کارخانه مراجعه می کند و متوجه می شود تعداد کارگران نسبت به آنچه کارخانه در ابتدا اعلام کرده است افزایش داشته است. 
بنابراین شرکت بیمه گر خسارت وارده را می تواند به همان نسبتی که کارخانه افزایش پرسنل داشته است، کمتر پرداخت کند. زیرا کارخانه به تعداد 500 نفر پول بیمه مسئولیت پرداخت کرده است نه 550 نفر. 
این موضوع تقریبا مشابه افزایش قیمت خودرو در بیمه بدنه است که در صورت افزایش قیمت خودرو می بایست با صدور الحاقیه قیمت خودرو را در بیمه بدنه به روز کرد. 
برای حل این مشکل که اگر کارخانه افزایش پرسنل داشت، دائم نیاز نباشد به شرکت بیمه گر، تعداد نفرات خود را اعلام کند. بیمه گذار می تواند از این پوشش ( افزایش تعداد کارکنان تا 20 درصد ) استفاده کند.
با خرید این پوشش افزایش پرسنل تا 20 درصد نسبت به زمان صدور بیمه نامه بلا مانع است. 

10    . پوشش هزینه دستمزد کارشناس یا هئیت کارشناسی : 

در صورت بروز اختلاف میان صاحبکار( بیمه گذار) و شخص زیان دیده، مبنی بر چگونگی وقوع خسارت و تعیین درصد قصور، بیمه گذار می تواند برای اثبات حقانیت ادعای خود، از کارشناس یا هیئت کارشناسی استفاده کند. در صورتی که رای دادگاه به نفع او در این دعوی داده شد، با خریداری این پوشش شرکت بیمه گر تا سقف 30 میلیون تومان هزینه کارشناسی را به او پرداخت می کند. دستمزد کارشناس بر اساس تعرفه کانون کارشناسان رسمی دادگستری پرداخت می گردد.

11.     پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح ساختمان : 

در بیمه های مسئولیت کارگران ساختمانی، مسئولیت مالک یا پیمانکار تحت پوشش می باشد ولی مسئولیت مجری ذیصلاح تحت پوشش نمی باشد. با خریداری این پوشش مسئولیت مجری ذیصلاح نیز تحت پوشش قرار می گیرد.
منظور از مجری ذیصلاح شخص حقیقی ( مهندس عمران) یا  حقوقی ( شرکت عمرانی) است که از طرف مالک مسئولیت ساختن ساختمان را به عهده دارد.


ذکر چند نکته ضروری است:

•    فرض کنیم کارخانه ای 100 نفر کارگر دارد. آیا نیاز است که صاحب کارخانه برای هر 100 نفر پوشش بیمه مسئولیت بخرد؟

خیر، بر اساس اینکه ماهیت کار، کارخانه چه باشد و چه خطراتی کارگران را تهدید کند. بیمه گذار می تواند به تعداد محدودی پوشش خریداری نماید. مثلا به تعداد 5 نفر پوشش خریداری کند.
به عبارتی هر 100 نفر کارگر تحت پوشش بیمه مسئولیت هستند. ولی اگر در طول سال تا 5 نفر خسارت دیدند. به این 5 نفر خسارت پرداخت شود . این 5 نفر می تواند هر کسی از میان 100 نفر کارگر کارخانه باشد.
نکته اینکه اگر در همان ماه اول خسارتی پیش آمد و 5 نفر از کارگران آسیب دیدند و از بیمه مسئولیت استفاده کردند و خسارت دریافت کردند. بیمه مسئولیت کارخانه باطل نمی شود. بلکه می توان با یک الحاقیه مثلا تعداد 5 نفر یا بیشتر را دوباره تحت پوشش قرار داد. 

•    آیا صاحبکاری که کارگران خود را بیمه تامین اجتماعی می کند، نیاز دارد که برای خرید بیمه مسئولیت هم اقدام کند؟

بله
 بیمه تامین اجتماعی درصورت فوت کارگر، به خانواده او مستمری پرداخت میکند ولی بیمه تامین اجتماعی دیه کارگر را پرداخت نمی کند. پرداخت دیه به عهده بیمه مسئولیت می باشد. همچنین بیمه تامین اجتماعی در صورت نقص عضو کارگر دیه را پرداخت نمی کند ، در صورتیکه بیمه مسئولیت در صورت نقص عضو،  دیه کارگر و هزینه درمان او را پرداخت می کند.

بیمه مسئولیت بی نام بهتر است یا بیمه مسئولیت با نام؟

اکثر مردم تصور می کنند که بیمه مسئولیت بی نام یعنی اینکه برای هر کسی هر اتفاقی افتاد چون بی نام است، شرکت بیمه خسارت را پرداخت می کند. باید گفت این تصور کاملا اشتباه است. 
بر خلاف تصور عامه مردم صدور بیمه مسئولیت با نام همواره بهتر از بیمه مسئولیت بی نام می باشد. زیرا بیمه گذار از ابتدا نام پرسنل خود را ارائه کرده است و در زمان خسارت نیاز ندارد که اثبات کند، شخص حادثه دیده کارگر او بوده است. ( توجه کنیم در زمان خسارت بیمه گذار می  بایست ثابت کند که شخص مصدوم کارگر او بوده است). 

به عنوان مثال فرض کنیم دو دوست دو کارگاه تولیدی دارند. یکی از آنها بیمه مسئولیت دارد و دیگری بیمه نامه مسئولیت ندارد. یکی از کارگران کسی که بیمه مسئولیت ندارد در حادثه فوت می کند . برای اینکه بتواند دیه کارگر را از شرکت بیمه بگیرد از دوستش که بیمه مسئولیت دارد  درخواست می کند که کارگر فوت شده را کارگر خودش معرفی کند . شرکت بیمه گر برای جلوگیری از چنین مواردی همواره از بیمه گذار می خواهد که اثبات کند کارگر مصدوم، ، کارگر خود او می باشد و کارگر کارگاه دیگری  نیست. بنابراین پرداخت خسارت در بیمه مسئولیت با نام همواره راحتتر از بیمه مسئولیت بی نام انجام می شود.      
البته در بعضی مشاغل مانند کارگاه ساختمان سازی که هر روز کارگران روزمزد جدیدی مشغول به کار می شوند، چاره ای نیست به جز اینکه بیمه مسئولیت بی نام خریداری شود. 
همچنین در کارخانه ها و سازمان هایی که برای پرسنل بیمه تامین اجتماعی رد می شود و پرسنل ساعت ورود و خروج دارند نیز، نیاز به صدور بیمه مسئولیت با نام نیست. 

آیا بیمه مسئولیت شامل تخفیف می شود؟

تخفیف عدم خسارت بیمه های مسئولیت معمولا تا چهار سال و هر سال 5 درصد اعمال میگردد. البته پروژه های عمرانی پس از اتمام شامل تخفیف عدم خسارت در بیمه مسئولیت نمی شوند.

عوامل موثر در هزینه بیمه مسئولیت مدنی کدامند؟

ماهیت کار بیمه گذار
تعداد کل پرسنل بیمه گذار
تعداد نفراتی که تحت پوشش قرار می گیرند
میزان پوشش هزینه پزشکی 
نوع پوشش های خریداری شدن در بیمه مسئولیت مدنی
تعداد شیفت کاری محل کار پرسنل

برای خرید آنلاین بیمه مسئولیت از بیمه نشان چه کار باید کرد؟

برای استعلام بیمه مسئولیت از بیمه نشان ابتدا فرم مربوط به نوع بیمه مسئولیت را از منوی پرسشنامه دانلود و تکمیل نمایید. سپس آن فرم را در قسمت بالای همین صفحه بارگذاری کنید.
کارشناسان ما بابت مشاوره و ارائه قیمت بیمه مسئولیت با شما تماس خواهند گرفت. سپس درصورت تمایل شما می توانید نسبت به خرید بیمه مسئولیت از بیمه نشان اقدام نمائید.

 

سوالات متداول